Vznik nových karavanových stání na svém území podpoří vůbec poprvé Zlínský kraj. Vychází tím vstříc rostoucí oblibě karavanů a obytných vozů. O dotace na vybudování těchto míst bude možno žádat od 22. září. V krajském rozpočtu jsou pro ně vyčleněny 3 miliony korun.

„Karavany či obytné vozy se mezi lidmi těší stále větší oblibě, protože nabízejí zajímavou alternativu ke klasickému trávení dovolené. Proto jsme se rozhodli jít tomuto trendu vstříc a podpořit vznik nových míst pro karavany, zejména v turistických zajímavých lokalitách a tam, kde je pokrytí touto infrastrukturou zatím minimální,“ uvedl náměstek hejtmana Lubomír Traub, zodpovědný za cestovní ruch.

Program je vyhlášen ve dvou dotačních titulech. V rámci prvního bude podporováno vybudování karavanového stání určeného pro poskytování krátkodobého parkování (24 až 72 hodin) pro obytné automobily nebo soběstačné obytné přívěsy včetně servisní stanice. Dotaci bude možno získat v rozmezí od 300 tisíc do 600 tisíc korun.

Z druhého dotačního titulu lze získat 70 tisíc až 400 tisíc korun na vznik samostatných, veřejně přístupných servisních stanic, nabízejících snadné provedení servisu obytných vozidel včetně možnosti načerpání pitné vody, vypuštění odpadní vody nebo využití výlevky pro chemické WC se samostatnou přípojkou pro oplach WC kazet. V případě zpoplatnění nabízených služeb musí být stanice vybavena technologií pro automatizovaný výběr poplatků.

O dotaci mohou žádat podnikající fyzické osoby a právnické osoby včetně měst a obcí. Podmínkou je, aby měly ve vlastnictví pozemky vhodné pro vybudování karavanových stání nebo servisních stanic, případně měly s vlastníky těchto pozemků uzavřenou smlouvu opravňující k jejich užívání na dobu nejméně pěti let. Příjem žádostí o dotace bude probíhat v termínu od 22. září do 13. října 2023.

Další informace jsou uvedeny přímo na webu Zlínského kraje.

(red), foto: archiv redakce