Aby byl odjezd i návrat z dovolené co nejbezpečnější, Ministerstvo dopravy spolu s dopravní policií, ŘSD a oddělením BESIP připravilo na léto dopravně-bezpečnostní opatření na dálnicích.

„Prázdninové měsíce patří z pohledu tragických následků nehod k těm nejrizikovějším. Proto chceme řidičům připomínat zásady bezpečné jízdy, jejichž dodržování jim pomůže dostat se na dovolenou včas a bez nehody. Jezdit pomaleji je mnohdy rychlejší cesta k cíli, než zbytečně spěchat a riskovat. Mezi zásady, které chceme řidičům připomínat patří také udržovat bezpečný odstup, poutat se a nedržet v ruce telefon,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka.

V dopravních špičkách budou na informačních tabulích zobrazeny dopravně-bezpečnostní hesla známá i ze zahraničních dálnic, která připomínají základní pravidla: dodržuj rychlost, udržuj odstup, nedrž telefon a jezdi vpravo. Spolu s anglickou variantou budou tyto nápisy na infotabulích v případě, že nebude potřeba zobrazovat důležitější informaci o aktuální provozu.

Mezi důležitá opatření ke zvýšení plynulosti provozu a bezpečnosti na dálnicích patří rovněž zákaz předjíždění kamionů, který s výjimkou trojpruhů platí již na celé dálnici D1 mezi Prahou a Brnem a vybraných úsecích dalších dálnic.

Od ledna letošního roku také funguje Centrální dispečink odtahů ŘSD, který má zefektivnit a urychlit odstraňování nehod a překážek na dálnicích. „Na dálniční síti máme dvacítku středisek, kde je 24 hodin denně v pohotovosti naše asistenční služba a dispečer. Jakmile se dostanete na dálnici do nesnází nebo při nehodě vyjíždíme se zajištěním a pomocí, případně na místo vyráží i odtahová služba s garantovanou dobou dojezdu a odpovídající technikou,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Informace o provozu jsou také k dispozici na bezplatné lince 800 280 281 nebo na www.dopravniinfo.cz. Národní dopravní informační centrum (NDIC) zároveň poskytuje informace o provozu, překážkách a omezeních navigačním aplikacím.

Prevence a dohled nad silničním provozem

Za červenec a srpen 2023 zemřelo na českých silnicích 86 lidí a 376 bylo těžce zraněných. „Podle statistik z loňského prázdninového období mezi nejtragičtější příčinou nehod byla nepřiměřená rychlost, přejetí do protisměru a nevěnování se řízení. Proto i letos upozorňujeme řidiče, aby věnovali dostatek času na přípravu na jízdu, udělali si časovou rezervu, sledovali dopravní zpravodajství, dělali si přestávky a nespěchali,“ sdělil ředitel dopravní policie Michal Hodboď.

Kromě preventivních akcí bude v rizikové dny a časy zvýšený dohled policistů dopravní a pořádkové policie, kteří se zaměří na dodržování stanovené rychlosti, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů při přepravě dětí, držení hovorového nebo záznamového zařízení za jízdy, technický stav vozidel a také kontrolu dodržování zákazů předjíždění nákladních automobilů.

Oddělení BESIP také radí udržovat bezpečný odstup od vozidel, soustředit se na řízení, a ne na telefon, jezdit vpravo, dodržovat pravidlo zipu ve zúženích a na nutnost v kolonách tvořit záchranářskou uličku.

„V případě pomalu jedoucí nebo stojící kolony na dálnici a silnici pro motorová vozidla mají řidiči povinnost vytvářet včas záchranářskou uličku, ponechat si odstup od vozidla před sebou pro manévrování. Ulička vzniká vždy mezi pruhem nejvíce vlevo a přiléhajícím pruhem,“ vysvětlil vedoucí BESIP Tomáš Neřold.

Udržovat bezpečný odstup od vozidel před sebou je ideální zhruba na úrovni dvou vteřin. Sledovat je potřeba, kdy vozidlo mine pevný bod, např. dopravní značku, směrový sloupek apod., odpočítat 2 vteřiny. Směrové sloupky na rovném úseku silnice nebo dálnice jsou od sebe vzdálené 50 m. Takový je ideální je bezpečný odstup při rychlosti 90 km/h.

Další rady a instruktážní videa jsou na BESIP – Bezpečně na prázdniny: Zpomalte, udržujte odstup a připoutejte se!

Zdroj: tisková zpráva Ministerstva dopravy ČR