Původní termín byl rok 2022, potom byla řeč o roce loňském a letošním, a aktuální informace říkají, že do roku 2025 změní trojice provozovatelů mýtného na chorvatských dálnicích – chorvatský automotoklub HAC, Bina Istra a Záhřeb‑Macelj – výběr mýtného.

Jde o 1 300 kilometrů a je pochopitelné, že zásadní změna, tedy zbavení se mýtných bran, vyžaduje kromě jiného i mimořádné náklady. Proč to všechno? Celkem je na dálniční síti, která je délkou srovnatelná s tou českou, bezmála 400 mýtných bran. Skrze ty nejvytíženější, jako je například Zagrab‑Lučko, projede za hodinu v letní sezóně 300 i více automobilů. Je tedy zcela přirozené, že na takových místech se na vrcholu léta tvoří kolony, ve kterých si můžete vystát i několik desítek minut.

Není to situace nikterak tragická, ale například loni do poloviny srpna využilo dálnic na Jadranu přes 41 milionů vozidel, což představuje asi 12% meziroční nárůst. Jestliže bude podobný trend s ročním asi 10% nárůstem ještě několik let pokračovat, bude situace na dálnicích doslova kritická. Nezbývá tedy nic jiného, než hledat řešení.

Chorvatská vláda není přesvědčena, že řešení v podobě zavedení dálničních etiket je vhodný krok (nicméně je nesporně levnější). Druhá možnost zní – mýtné brány, jsou zjevně za svým zenitem. Zbývá tedy třetí možnost – nový kamerový systém, který bude kontrolovat podle registrační značky, zda dotyčný zaplatil či nikoliv. Chorvatská strana bude nadále využívat platby za projeté úseky mezi jednotlivými, dnes stojícími mýtnicemi. Jen zmizí závory zpomalující jízdu. Je zcela nesporné, že se to vyplatí těm, kdo využívají dálnice na kratší úseky, tedy místním motoristům. Naopak těm, kdo jezdí dlouhé trasy, se to prodraží.

Systém by mohl fungovat buď pomocí elektronické platby na konto daného správce dálnice s uvedením registrační značky vozu, nebo prostřednictvím aplikace chytrého telefonu. Je samozřejmě otázkou, zda nadále bude existovat rozdělení sítě chorvatských dálnic na trojici provozovatelů, či zda pro zjednodušení motoristům bude zaveden jeden účet. To by jistě bylo na místě.

Jak jsme uvedli, jedná se o nákladnou záležitost, a chorvatská strana netají, že to dělá v drtivé většině pro cizince, kteří zemi navštěvují, a proto žádají o financování systému také z evropské kasy. To je asi také důvod, proč se už nejméně tři roky o změně zatím jen mluví. Také ÚAMK už o záměru v minulosti informovala. Nyní už se zřejmě realizace přiblížila k reálnému termínu, kterým je rok 2025. A co v konečném důsledku přinese. Předpokládaná průjezdnost místy dnešních mýtných bran se zvýší až desetkrát.

Zdroj: ÚAMK