Kontakt

Vydavatelství

NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o.
Prokopa Velikého 30
703 00 Ostrava-Vítkovice
Česká republika
IČ: 25851128, DIČ: CZ25851128
www.mise.cz

Adresa redakce

Camping, Cars & Caravans
Prokopa Velikého 30
703 00 Ostrava-Vítkovice
Česká republika

E-mail: ccc@mise.cz
Web: www.camping-cars-caravans.cz
Facebook: www.facebook.com/CaravansCZ
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCU8MNrxRKxNQ7ThHCQkaULQ

Šéfredaktorka

Blanka Papežová
Tel.: +420 599 529 757
E-mail: blanka.papezova@mise.cz

Redakce

Tomáš Svoboda
E-mail: tomas.svoboda@mise.cz

Obchodní oddělení

Martina Kubíková
Tel.: +420 599 529 758
E-mail: martina.kubikova@mise.cz

Ing. Petr Hruška
Tel.: +420 599 529 787
E-mail: petr.hruska@mise.cz

Předplatné, distribuce a objednávky

Barbara Kretová
Tel.: +420 599 529 754
E-mail: predplatne@mise.cz