Již 25. ročník Dahlie Rallye se koná letos ve dnech 25. až 28. srpna na Konopáči u Heřmanova Městce. Pořadatel, Federace campingu a caravaningu ČR, dále rozpracovává a zajišťuje program.

Vzhledem k epidemiologické situaci a neustále se měnícím podmínkám je nutné sledovat web pořadatele (www.fcc-cr.cz), nicméně termín a místo konání platí. V době od 22. do 28. 8. bude poskytnuto ubytování řádně přihlášeným účastníkům v kempu s 20% slevou (jako Pre-Rally). Tato sleva bude poskytnuta i v době od 29. do 31. 8. (jako Post-Rally). K 1. 3. budou na shora uvedeném webu uvedeny podrobnosti týkající se programu, způsobu přihlašování, řádu pro účastníky, platebních podmínek včetně storna a další náležitosti. Protože se jedná o akci V4, bude tento web v potřebných jazykových mutacích (polsky, maďarsky, naši Slováci nám rozumějí).

Základní cena za posádku (obytné auto nebo karavan, 2 dospělí, 2 děti do 16 let, elektro) bude činit 55 EUR. Samozřejmě je možné ubytování i v chatkách nebo v turistické ubytovně. Rezervace budou přijímány v době od 1. 3. do 31. 7. Kemp má kapacitu maximálně 150 posádek a je vybaven sprchami a toaletami, kempovou kuchyňkou, restaurací, prodejním stánkem s občerstvením a potravinami, chemickým WC. Protože součástí kempu je restaurace, bude možné si v případě zájmu objednat předem stravování (snídaně, polopenzi nebo plnou penzi). V nabídce restaurace bude i speciální pouťové menu s pečenou husou nebo kachnou, knedlíky a zelím.

Součástí navrženého programu jsou dva autobusové zájezdy, a sice první v sobotu 27. 8. do Národního hřebčína Kladruby (památka UNESCO) a pivovaru Pardubice a druhý v pátek 26. 8.  do Vysokého Mýta spojený s návštěvou Muzea českého karosářství a výrobního závodu autobusů IVECO. V ceně zájezdu je vždy vstupné, doprava, oběd (nápoje hrazeny účastníkem), služby průvodce. V případě většího zájmu budou zájezdy rozšířeny. Z tohoto titulu je vhodné zájem o zájezdy uvést již v přihlášce. Protože se může stát, že nebude možné ze shora uvedených důvodů program přesně dodržet, pořadatel zajišťuje jako náhradu za pivovar návštěvu starého města a zámku v Pardubicích,  za továrnu IVECO návštěvu zámku Nové Hrady. V případě menšího zájmu o oba zájezdy, bude realizován ten s větším počtem zájemců. I v tomto případě si vyhrazuje pořadatel právo na změnu termínu. V tomto smyslu budou účastníci v předstihu informováni.

V době akce bude probíhat v Heřmanově Městci po všechny dny staročeská pouť, údajně co do velikosti druhá po pražské Matějské pouti, na kterou zajistí pořadatel (za úplatu) shuttle bus. Na programu bude samozřejmě společenský večer, táborák spojený s opékáním buřtů, sportovní den, organizovaný cyklovýlet, individuální pěší 7km vycházka (hra Questing HM spojená po splnění úkolů s odměnou) po zdejších pamětihodnostech (k dispozici bude popis), trh Flér 2022 (rukodělné práce) v areálu kempu, zručnostní aktivity pro motoristy, promítání v letním kině (za příznivého počasí) a další. Celá akce bude zahájena a ukončena dle schváleného manuálu prezidentem Dahlie Rallye. Pro individuální aktivity budou na recepci kempu příslušné informační materiály. Součástí recepce bude i směnárna.

Pořadatelé požádali o záštitu MMR ČR, CzechTouism a Pardubický kraj. Partnerem je město Heřmanův Městec s osobní záštitou starosty a místostarosty. Spolupořadatelem je KČT a jako mediální partneři jsou časopis Camping,Cars & Caravans, Deník CZ, Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka Leknín a TV Leknín.

Pořadatel uvítá včasné přihlášky, buď v elektronické nebo tištěné verzi, které lze podat dle pokynů na webu www.fcc-cr.cz.

Za FCC ČR Jiří Chvála