Odstavné plochy pro obytné vozy, tzv. stellplatzy, jsou důležitou součástí infrastruktury cestovního ruchu. Jejich rozvoj podporuje také Ústecký kraj, a to v rámci programu Podpora infrastruktury cestovního ruchu. Na přípravě strategie a plánování nových ploch spolupracují zástupci kraje s německými partnery.

Krajský radní pro finanční oblast Jan Růžička tak během listopadu přivítal Stefana Beckmanna a Jürgena Dieckerta z Německa, kteří se dlouhodobě věnují tématice stellplatzů a obytných vozů. Schůzky se zúčastnil také Jan Černohorský ze společnosti Finaso, která poskytuje komplexní služby v oblasti karavaningu a je s německými partnery v úzké komunikaci. Právě zahrnutí stellplatzů na území kraje do německých portálů karavaningu a využívání standardizovaných technologií povede ke zvýšení zájmů návštěvníků ze západní Evropy v našich destinacích.

„Budování profesionálních stellplatzů, menších odstavných ploch a celkově rozvoj této části turismu chceme nadále z krajského rozpočtu podporovat prostřednictvím dotačních výzev. Vnímáme tuto infrastrukturu jako důležitou součást rozvoje cestovního ruchu v našem kraji,“ uvedl během setkání krajský radní Jan Růžička.

Na schůzce byly řešeny možnosti podpory investorů a vytipované lokality vhodné k vybudování dalších odstavných ploch pro karavanové stání, například jezero Milada. Zahraniční hosté také navštívili dvě destinace a prohlédli si nově vybudované stellplatzy. V destinaci Krušnohoří si delegace prohlédla stellplatz u jezera Most. V Českém středohoří navštívila ve Velemíně stellplatz pod Milešovkou.

Němečtí partneři se na schůzce podělili o cenné zkušenosti, jak správně nastavit kombinaci služeb a umístění stellplatzů v území a navíc došlo i k dohodě na společných marketingových aktivitách. Jürgen Dieckert, provozovatel portálu www.top-platz.de a aplikace TopPlatz, přislíbil zahrnutí vytipovaných míst v destinacích Ústeckého kraje a Krušnohoří do svého portfolia.

Zdroj: tisková zpráva Ústeckého kraje