Léto je spojeno s výlety a dovolenými a mnozí z nás rádi občas vymění volat obytňáku za řidítka kola. Víte jistě, jak řídit i jízdní kolo lépe a s jistotou? Znáte vše, co byste znát měli? Raději se na kola, cyklisty a cyklistiku podíváme v dnešním povídání, abychom i o prázdninách jezdili na cestách bezpečně!

Kolem a kolem s kolem

Pojďme si hned v úvodu připomenout, že cyklista je řidič nemotorového vozidla a pokud jsme na pozemní komunikaci a v běžném provozu, tak nám z toho plynou i jisté povinnosti. Cyklista je velmi zranitelný řidič a samozřejmě kromě tolerance a dodržování pravidel od ostatních účastníků provozu má řadu věcí ve svých rukou.

Bezpečnost

Na prvním místě je vždy bezpečnost. Je dobré, abychom byli dobře vidět i nad rámec zákonných povinností, a to především za snížené viditelnosti (soumrak, déšť…). Také děláme vše proto, abychom viděli my. Sledujeme proto pečlivě situaci v provozu, netelefonujeme, nesvačíme za jízdy a určitě neposloucháme ve sluchátkách své oblíbené písničky či podcasty. Své úmysly dáváme najevo včas a takovým způsobem, aby je ostatní řidiči i chodci správně pochopili. Při každé změně směru jízdy dávejme včas a zřetelně znamení paží. Před vybočením doleva se nezapomeňme ohlédnout. Buďme ohleduplní k ostatním účastníkům silničního provozu. Nezdržujme provoz zbytečně pomalou jízdou a nepřekážejme ostatním řidičům. Jezděme co nejblíže u pravého okraje silnice a nikdy nejezděme dva vedle sebe. Pro jízdu na kole se rozhodujme vždy s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav. Přihlédněme také k hustotě provozu a momentálním podmínkám na silnici. Nepřeceňujme své síly a ani síly ostatních.

Své nezastupitelné místo má v bezpečnosti samozřejmě přilba. Jezdci do 18 let ji mají povinnou ze zákona a je důležité mít ji také správně upevněnou, ne pouze nasazenou. Je to nešvar, který se velmi často objevuje. Velký smysl však přilba dává i u dospělých cyklistů. Vždyť jednou ze základních příčin zranění či úmrtí cyklistů je právě poranění hlavy. Při střetu vozidla s cyklistou  či pádu z kola dochází nejčastěji k úrazu hlavy nárazem o vozovku, kapotu vozidla nebo jinou překážku, jako například strom, patník či zídky. Cyklistická přilba přitom může zabránit až 85 % úrazů hlavy a dokonce 88 % úrazů mozku, a to je dost pádný argument pro její používání.

Velký podíl na bezpečnosti má také samotný bicykl. Ten by měl být samozřejmě správně sestavený (pozor na dotažení kol po převozu například v garáži obytného auta), s dostatečný tlakem v pneumatikách a všemi zákonem stanovenými prvky viz naše infografika. K ní bychom snad jen pro upřesnění doplnili, že za snížené viditelnosti jsme povinni mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, můžeme použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem.

Cyklisté a zákon

Z pohledu zákona 361/2000 sb.  jsme jako cyklisté řidiči. Řidič je totiž účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo, a to právě v našem případě, nemotorové vozidlo, které se pohybuje pomocí lidské síly. Tím pádem nesmíme, citujeme opět zákon, požít alkoholický nápoj nebo užít návykovou látku během jízdy, řídit vozidlo bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití návykové látky, kdy by mohl být ještě pod jejich vlivem.  Zároveň nesmíme řídit vozidlo, jestliže je naše schopnost k řízení vozidla snížena v důsledku zdravotního stavu.

Podle policejních statistik je právě alkohol “za řidičky” jeden z nejčastějších přestupků kolařů. Těmi dalšími jsou například nerespektování dopravních značek a ignorování světelné signalizace, jízda za snížené viditelnosti bez předepsaného osvětlení či nedostatečné technické vybavení –  nevyhovující stav. To není úplně dobrá vizitka.

V § 57 je dále zmíněno, že cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích. Při jízdě musí mít cyklista nohy na šlapadlech.

Pokud cestujete s dětmi, je dobré připomenout, že za jízdní kolo se smí připojit přívěsný vozík, který není širší než 800 mm, má na zádi dvě červené odrazky.  Použitá dětská sedačka musí mít pevné opěry nohou. Cyklista do 10 let se smí účastnit provozu pouze v doprovodu osoby starší 15 let.

Užijme si léto pohodově a aktivně! A nezapomínejme: bylo by skvělé, abychom se chovali vždy tak, jak bychom chtěli, aby se ostatní chovali k nám. Krásné výjezdy a v příštím čísle opět na čtenou.


Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se řízení obytných vozidel a souprav či provozu, napište je na redakční e‑mail ccc@mise.cz, odborníci z oblasti autoškolství, školicích středisek řidičů a vzdělávání, a v neposlední řadě aktivní karavanisté, vám na ně rádi odpoví. K dispozici je vám také on‑line poradna na webových stránkách: www.nacestachbezpecne.cz