Mezi nejčastější otázky klientů týkající se cestovního pojištění při zimních cestách, patří dotazy, jak přesně postupovat při případné nehodě na sjezdovce. Klienti se také často zajímají o možnosti náhrad při krádeži lyží a dalšího sportovního vybavení. Připravili jsme pro vás odpovědi odborníků na nejčastější praktické dotazy týkající se zimního cestování.

Klientská linka porovnávače pojistných nabídek ČeskéPojištění.cz denně zaznamenává desítky dotazů týkajících se cestovního pojištění. Kromě tradičních otázek na správný výběr vhodné pojistky zde lidé často hledají odpovědi i na další praktické dotazy, které s cestováním do zahraničí souvisí. Málokdo například přesně ví, jak se zachovat v případě nehody či ztráty dokladů. „Nejčastější dotazy klientů se týkají hlavně připojištění rizikových sportů na zimní lyžařskou dovolenou. To si lidé většinou ověřují před odjezdem do zahraničí. Klienti se také často ptají, jak přesně postupovat v případě nehody. Vždy jim doporučujeme se ihned po vzniku pojistné události obrátit na příslušnou asistenční službu,“ uvedl Pavel Ronovský, ředitel portálu ČeskéPojištění.cz, který porovnává nabídky všech pojišťoven na českém trhu.

Nestačí mi při cestě do zahraničí pouze běžné zdravotní pojištění?

Tuzemské zdravotní pojištění se v zemích EU vztahuje pouze na základní ošetření ve zdravotnických zařízeních financovaných z veřejných zdrojů. Při ošetření většinou budete muset zaplatit nemalou částku jako spoluúčast a výdaje za některá ošetření a léky. Z běžného pojištění navíc není hrazen transport do nemocnice a většinou nemáte k dispozici ani asistenční službu. Spoléhat na tuzemské zdravotní pojištění se proto rozhodně nevyplatí. Obdobná situace platí i pro cestovní pojištění přidávaná k dražším platebním kartám. U nich se hlavně dobře seznamte s pojistnými podmínkami a limity krytí, abyste v případě nehody nebyli nepříjemně překvapeni.

Co dělat při nehodě na sjezdovce?

Při každé nehodě na sjezdovce, při níž dojde ke zranění některého z účastníků, ihned volejte asistenční službu své pojišťovny. Speciálně vyškolená obsluha vám poradí, na koho se v cizině obrátit, pomůže vám také najít vhodného lékaře pro ošetření případných zranění. Pokud je to možné, zajistěte si svědky nehody, fotografie či videozáznam. Tohle všechno vám pomůže při případném pozdějším vyšetřování. Obecně také platí, že byste při šetření v žádném případě neměli podepisovat žádné formuláře či prohlášení, kterým nerozumíte.

Kde najdu telefon na asistenční službu?

Telefonní číslo na asistenční službu bývá většinou viditelně uvedeno v dokladech o vašem pojištění. Najdete je také v pojistných podmínkách. Telefonní číslo na asistenční službu je často vaším jediným pojítkem s odborníkem, který vám pomůže vyřešit případné problémy a ušetřit nemalé finanční prostředky. Je proto dobré jej mít uložené v mobilním telefonu.

Musím mít připojištěné rizikové sporty?

Při volbě pojištění vycházejte vždy z úvahy, které sporty budete na horách provozovat. Většina pojišťoven nabízí lyžování po vyznačených trasách již v základním pojištění, v některých případech se však musíte připojistit. Plánujete-li další sportovní aktivity, jako je sáňkování, jízda snowboardu nebo třeba zorbing, téměř jistě budete připojištění rizikových sportů potřebovat.

Jaká další připojištění se vyplatí?

Podcenit byste v žádném případě neměli připojištění odpovědnosti za škodu. Stále častěji se totiž vyskytují případy, kdy zahraniční účastník nehody na sjezdovce po českém turistovi zpětně vymáhá velmi vysokou náhradu škody. I když jste třeba nehodu nezavinili, místní policie může zejména kvůli jazykovým bariérám postupovat ve váš neprospěch a neprávem vás zatlačit do pozice viníka. Poškozený po vás pak může požadovat bolestné a náhradu za ušlý výdělek, zahraniční nemocnice zase náhradu škody. Právě pro tyto případy doporučujeme sjednat si připojištění odpovědnosti za škodu, z jehož plnění se případné vymáhané částky uhradí. Vyplatí se uzavřít takové připojištění, které pokryje všechny případné náklady na léčbu poškozeného. Ty totiž, zvláště při transportu zraněného lyžaře vrtulníkem a případné operaci, narůstají až do výše několika milionů korun.

Ztratilo se mi zavazadlo, co dál?

Pokud se vám zavazadlo ztratí při cestě na zájezd, je nutné to co nejdříve oznámit dopravci. Ten za zavazadla zodpovídá a měl by s vámi ihned sepsat protokol o škodách, v němž bude uveden seznam ztracených věcí, jejich cena a celková škoda, která vám ztrátou vznikla. Při ztrátě zavazadla kdykoli během pobytu vám pojišťovna nahradí škodu z vaší pojistky. Ne všechna cestovní pojištění však riziko ztráty zavazadel kryjí. Pečlivě si proto před cestou prostudujte pojistné podmínky a případně uzavřete i připojištění ztráty zavazadel. Ztrátu zavazadel vždy konzultujte s asistenční službou pojišťovny.

Týká se připojištění ztráty zavazadel také lyží?

Mezi zavazadla samozřejmě patří i lyže či snowboard. Pokud vám byly odcizeny z uzamčeného prostoru, pojišťovna vám škodu zaplatí z vašeho připojištění zavazadel. Pokud vám někdo odcizí lyže například ze stojanu před restaurací, nebo z jiného místa k tomu určenému, škoda by vám měla být uhrazena z pojištění odpovědnosti provozovatele daného místa. Lyže však musíte mít vždy uložené na místě, které je pro tento účel vyhrazeno. Pokud vám někdo odcizí sportovní vybavení volně ponechané před restaurací, náhrady škody se s největší pravděpodobností nedočkáte.

(Tisková zpráva)