Na přelomu roku vydalo SČR v rámci zakázky Propagační materiály Český ráj nový image katalog. Jedná se o hlavní image materiál regionu, který prostřednictvím kvalitních fotografií a základních informací představuje nejzajímavější nabídku regionu a jehož cílem je přilákat nové návštěvníky. Image katalog byl vydán v šesti jazykových mutacích (ČJ, AJ, NJ, NL, PL a RJ) a je určen především k propagaci regionu na prezentačních akcích, domácích a zahraničních výstavách a veletrzích cestovního ruchu a na zahraničních zastoupeních ČCCR – CzechTourism.

Součástí výše uvedené zakázky byla i výroba papírových propagačních desek, které slouží ke kompletaci propagačních materiálů. Desky obsahují ilustrační fotografii, schematickou mapku ČR a regionu Český ráj a základní informace o regionu a Sdružení Český ráj ve třech jazykových mutacích (ČJ, NJ a AJ).

Image katalog je k dispozici k prohlédnutí a ke stažení na internetových stránkách regionu:
http://www.cesky-raj.info/cs/turisticky-region/propagacni-materialy-regionu/cesky-raj.html

Kalendář top akcí

Začátkem nového roku byl také vydán tištěný kalendář nejvýznamnějších kulturních, sportovních a společenských akcí, které se budou konat v regionu Český ráj v roce 2012. Poprvé byla brožura nabídnuta návštěvníkům veletrhu cestovního ruchu RegionTour Brno konaného ve dnech 12. – 15. ledna 2012. Český ráj zde byl prezentován v rámci expozice Královéhradeckého kraje. V kalendáři zájemci najdou širokou přehlídku akcí, letních a prázdninových programů, turistické pochody a v neposlední řadě i nabídku zajímavých výstav muzeí a galerií.

Kalendář je určen pro zimní a jarní veletrhy cestovního ruchu a bude k dispozici zdarma v informačních centrech v regionu či je možno si jej stáhnout v elektronické podobě na internetových stránkách regionu:
http://www.cesky-raj.info/cs/turisticky-region/propagacni-materialy-regionu/kalendar-kulturnich-sportovnich-a-spolecenskych-top-akci-v-ceskem-raji-2012.html

(Tisková zpráva)