Když v obytném automobilu či přívěsu začne hořet, je potřeba jednat rychle a s rozvahou použít správný hasicí přístroj.

I když v řadě zemí, včetně České republiky, Slovenska či například Německa, nepatří hasicí přístroj do povinné výbavy obytného vozu, přesto se důrazně doporučuje mít s sebou ne jeden, ale ještě lépe dva přístroje.

VODNÍ A PĚNOVÉ HASICÍ PŘÍSTROJE
Optimální k boji s požáry, které vznikají na čalounění, záclonách, matracích nebo nábytku. Vodní ani pěnový hasicí přístroj se nikdy nesmí použít k hašení hořícího tuku na pánvi.

PRÁŠKOVÉ HASICÍ PŘÍSTROJE
Hasicí prášek je zcela univerzální. Většina prášků již dnes ani nezpůsobuje obávanou korozi. Navíc kde lze prášek otřít, voda nebo pěna způsobí mnohem větší škody.

HASICÍ PŘÍSTROJ S CO2
Nezanechává žádné škody (pěna, prášek). Protože ale rychle uvolňuje velké množství CO2, neměla by se hasící osoba příliš zdržovat v prostoru vozu, hrozí udušení. Výborně se hodí k uhašení ohně v elektronice.

HASICÍ DEKY
Je to jen zřídkakdy dobrá možnost, často se stává, že oheň pod dekou neuhasne úplně. Použití vhodného hasicího přístroje je vždy lepší řešení.

MALÉ HASICÍ SPREJE
Je to možnost se snadným ovládáním, velmi rychle použitelná k boji s malými požáry a/nebo s hořícím tukem na sporáku. Některé druhy jsou použitelné i za mrazu. Oproti přístrojům ale mají podstatně nižší hasební schopnost.

HASICÍ PŘÍSTROJ S ČISTÝM HASIVEM
Tento typ přístroje je vhodný pro hašení elektronických zařízení či výpočetní techniky. Plynové hasicí přístroje jsou naplněny speciálním čistým hasivem – nezanechávají tedy žádné následky (koroze, voda, prášek).

Více informací na www.tusan.cz (Tusan, s.r.o.)