Již pošestnácté byly oceněny nejvýznamnější počiny na poli turismu v České republice. Vítězové prestižní soutěže Velká cena cestovního ruchu byli slavnostně vyhlášeni na veletrzích cestovního ruchu a regionální turistiky Holiday World a Region World, které probíhaly od 17. do 19. března 2023 v areálu PVA EXPO v pražských Letňanech.

Signifikantním rysem šestnáctého ročníku prestižní soutěže byl akcent na udržitelnost. „Téměř pětina všech projektů byla přihlášena do kategorie Nejlepší udržitelný projekt. A dlužno podotknout, že šlo o projekty opravdu zajímavé. Jsem osobně ráda, že se český cestovní ruch nese na vlně tohoto světového trendu a že čím dál více subjektů z oblasti turismu přistupuje k rozvoji svého podnikání i oboru jako takového zodpovědně a s ohledem na lokální komunity i budoucí generace,“ uvedla Eva Frindtová, jednatelka agentury COT group, která soutěž tradičně vyhlašuje.

Na nedostatek práce si ale nemohli odborní porotci stěžovat ani v dalších třech kategoriích. Počtem přihlášených projektů byl 16. ročník Velké ceny cestovního ruchu rekordní – poroty složené z odborníků na cestovní ruch, marketingovou komunikaci, grafiku či udržitelný rozvoj posuzovaly celkem 60 produktů, kampaní a dalších počinů od 44 přihlašovatelů.

Vítězové Velké ceny cestovního ruchu 2022/2023

V nové kategorii Nejlepší inovativní marketingová komunikace se porotě nejvíce líbil projekt nazvaný Chybí nám tu lidi – marketingová kampaň pro restart turismu po požáru v Českém Švýcarsku od společnosti ČESKÉ ŠVÝCARSKO O.P.S. Cílem projektu je inspirovat dosud nerozhodnuté Čechy, aby trávili dovolenou v Českém Švýcarsku, zlepšit mediální obraz destinace a ukázat, že České Švýcarsko je stále atraktivní a bezpečné a ukázat schopnost destinačního managementu rychle a efektivně dopomoci návratu turistů do destinace po ničivém požáru v červenci 2022.

Jako nejlepší elektronický projekt zvítězil projekt SmartGuide od stejnojmené společnosti. Platforma SmartGuide umožňuje turistickým atrakcím, destinacím a cestovním kancelářím vydávat digitální cestovní průvodce během několika dní, s minimálním rozpočtem a s mnohem lepší kvalitou a adaptací do již připraveného prostředí. Vyjádřeno jednou větou: To, co udělal Booking.com pro hotely, Uber pro taxíky a Youtube pro videa, dělá SmartGuide pro cestovní průvodce.

Vítězem kategorie Nejlepší udržitelný projekt se porotě nejvíce líbil počin restaurace The Artisan v Prague Marriot Hotelu, který klade důraz na udržitelný a odpovědný přístup k hospodaření s cílem dosáhnout „zerowaste“ provozu. Svým hostům připravuje moderní českou kuchyni s využitím čerstvých, sezónních surovin od lokálních farmářů a z vlastní produkce. Porota se ve svém hodnocení velice líbila myšlenka restaurace, která na ekologických a lokálních surovinách postaví svůj byznys.

Jako nejlepší turistický produkt byl v poslední kategorii vyhlášen projekt Technotrasa – surová krása společnosti Moravian-Silesian Tourism (viz titulní foto). Projekt má za cíl pozitivně ovlivnit návštěvnost stávajících technických atraktivit včetně zapojení nových, a to prostřednictvím jednoticí myšlenky, společného příběhu, který by vhodnou formou motivoval návštěvníky hlavních a hojně vyhledávaných atraktivit (Dolní oblast Vítkovice, Landek Park, Důl Michal atp.) rovněž k návštěvě méně známých a málo navštěvovaných subjektů v regionu. Porota ocenila především využití všech smyslů, zapojení dětí a rodičů (např. Tatra s tátou), jedná se o komplexně a profesionálně propracovaný a strukturovaný marketingový mix zajištující prezentaci kraje.

Více informací a kompletní přehled výsledků najdete na webových stránkách veletrhů.