Do seznamu zemí, které v Evropě zavádějí elektronickou dálniční známku, patří nově i Slovinsko.

V lednu 2022 budou ještě ve hře tradiční nalepovací kupóny (celoroční „papírové“ viněty 2021 platí do 31. ledna 2022), ale od února 2022 budou všechny typy vinět výhradně v elektronické podobě. V platnosti zůstávají ceny stejně jako doba platnosti krátkodobých známek, tedy sedmidenní a měsíční (pro vozidla do 3,5 t). Majitelé motocyklů pak budou nadále moci využívat viněty s dobou platnosti rok, půl roku a týden. Nákup je možný na internetu a ve vybraných prodejnách na území Slovinska. Novinkou je, že roční e­-viněta již nebude vázána na kalendářní rok, ale zůstane platná po dobu jednoho roku od zvoleného data, například jestliže je datem začátku platnosti 15. duben 2022, bude platnost trvat do 15. dubna 2023, včetně.

Pozor na včasný nákup a kontrolu značky

Všechny typy elektronických známek musí být zakoupeny soukromými osobami maximálně 30 dní před zvoleným datem platnosti. Odborníci ÚAMK zde odkazují na dřívější obdobný postup v Rakousku. Důvodem je evropská norma, podle níž je možné zboží zakoupené elektronickou cestou do měsíce vrátit bez udání důvodu. To by mohlo některé nepoctivce vést k tomu, že by si sice zakoupili měsíční kupón elektronickou cestou, ale před koncem jeho platnosti by jej vrátili bez udání důvodu, byť by ho využili. Pro právnické osoby, tedy firmy bude nákup vypadat trochu jinak. Bude možný na základě vytvoření online nabídky a převodu na transakční účet DARS, tedy slovinského správce dálniční sítě. V tomto případě bude nutné známku objednat nejméně čtyři pracovní dny před začátkem prvního dne její platnosti.

Slovinská e-viněta je svázána s registrační značkou (RZ) vozidla. Pro nákup tedy bude třeba uvést RZ, e-mail a zvolený způsob bezhotovostní platby. To je vše pro online nákup. Po vytvoření uživatelského účtu lze připomenutí a zprávy přijímat bezplatně. I když motorista zakoupí vinětu v prodejně (např. čerpací stanice), je zodpovědný za správnost zadání RZ do systému. Proto experti ÚAMK zdůrazňují, že je vhodné si registrační číslo správně zapsat a zkontrolovat, nikoliv hlásit v prodejně značku tak zvaně „po paměti“.

Slovinská strana upozorňuje, že pokud se registrační značka v systému neshoduje s registrační značkou vozidla, bude to odpovědnými orgány vnímáno tak, že mýtné za vozidlo nebylo zaplaceno, což je přestupek, za který může být uložena pokuta 300 eur. K tomu se řadí ještě jedna povinnost, a to je správné přiřazení vlastního vozidla do odpovídající třídy. Za správnost zápisu registrační značky a volbu třídy mýtného odpovídá zákazník.

Mýtné

Třída 1: jednostopá vozidla. Ceny: roční 55 eur, pololetní 39 eur, týdenní 7,50 eur

Třída 2A: vozidla do 3,5 t, jejichž výška kapoty nepřesahuje 1,3 m. Ceny: roční 110 eur, měsíční 30 eur, týdenní 15 eur

Třída 2B: vozidla do 3,5 t, jejichž výška kapoty přesahuje 1,3 m. Ceny: roční 220 eur, měsíční 60 eur, týdenní 30 eur

Zdroj: ÚAMK

Foto: DARS