Řidiče, cyklisty i chodce čekají od pátku 10. ledna 2014 intenzívní policejní kontroly na slovenských silnicích.

Prezídium Policejního sboru Slovenska vyhlásilo od pátku 10. ledna 2014 dopravní kontroly na celém území Slovenské republiky. Jejich cílem je zvýšení plynulosti a především bezpečnosti silničního provozu.

Při kontrolách se policie zaměří především na dodržování předepsané rychlosti a pravidel silničního provozu a testy na alkohol a jiné návykové látky. Kontroly se nebudou týkat pouze řidičů, ale i cyklistů a chodců. V souvislosti s tím připomínáme, že při snížené viditelnosti musí mít cyklista i chodec pohybující se u kraje vozovky na sobě viditelné reflexní prvky nebo přímo reflexní oděv. Tato povinnost se vztahuje i na chodce v obci, půjdou-li po vozovce v místě, kde není vybudovaný chodník.

Od začátku roku 2014 navíc na Slovensku dochází ke zpřísnění předpisů a místy výraznému zvýšení pokut. V případě uložení pokuty je lepší zaplatit tuto rovnou na místě. Pokud totiž dotyčný s pokutou nesouhlasí a zaplatit odmítne, či se dokonce chová agresivně, čeká jej správní řízení, ve kterém se postupuje podle zákona o přestupcích. Ten se už neřídí přesnými sankcemi, ale jen horní hranicí pokuty.

Příklady předpisů silničního provozu na Slovensku a pokut při jejich nedodržení:

Porušení zákazu vjezdu: 60 Eur

Nezastavení v místě se značkou „Stop“: 150 Eur

Nedání přednosti chodci na přechodu: 60 Eur

Ohrožení chodce na přechodu: 150 Eur

Telefonování za jízdy: 60 Eur

Vyhazování předmětů z vozidla: 60 Eur

Náhlé snížení rychlosti nebo zastavení, když to situace nevyžaduje: 60 Eur

Konzumace potravin a nápojů a kouření při jízdě na motorce: 60 Eur

Jízda bez použití bezpečnostních pásů: 60 Eur

Nedání přednosti řidiči při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do jiného: 100 Eur

Ohrožení tramvaje jízdou na kolejích: 60 Eur

Nedání přednosti v jízdě vyjíždějícímu autobusu: 60 Eur

Nepřizpůsobení rychlosti celkovým pomínkám: 60 Eur

Překročení rychlosti v obci: od 20 Eur (překročení o 6 – 10 km/h) do 650 Eur (překročení o 55 – 60 km/h)

Překročení rychlosti mimo obec: od 20 Eur (překročení o 6 – 15 km/h) do 650 Eur (překročení o 55 – 60 km/h)

Nedání znamení při změně směru jízdy: od 50 do 60 Eur

Porušení zákazu zastavení a stání: od 60 do 150 Eur

Jízda bez rozsvícených světel ve dne, při nesnížené viditelnosti: 20 Eur

(Zdroj: ÚAMK)