Od začátku nového roku 2022 jsou v platnosti nové předpisy provozu na veřejných komunikacích. Podle vyjádření Ústředního automotoklubu (ÚAMK ČR) se letos zřejmě největší počet změn vztahuje k cyklistům, a to včetně často diskutovaného rozhodnutí, které stanovuje povinnost odstupu 1,5 metru motorového vozidla od předjížděného cyklisty.

Předpis konkrétně říká, že od 1. ledna 2022 musí řidič motorového vozidla při předjíždění cyklisty dodržet bezpečný boční odstup, a to nejméně 1,5 metru. U pozemních komunikací, kde je nejvyšší povolená rychlost maximálně 30 km/h, bude platit odstup nejméně jeden metr. Jedná se o řešení, které se zhruba před rokem začalo uplatňovat v Německu a bylo přejato i do českých pravidel.

Podle ÚAMK je nezbytné udělat maximum pro ochranu cyklistů, ale zároveň k tomu musejí být vytvořeny technické podmínky jako zejména dostatečná síť cyklostezek nebo kvalitní a široké vozovky, na kterých nemusejí cyklisté kličkovat a motoristé tudíž sledovat jejich případné vybočení z dráhy. Upozorňují rovněž, že na řadě úseků vozovek je těžké vůbec takovéto pravidlo dodržet. Stejně tak je pro všechny účastníky provozu a pro policii obtížné dodržování pravidla kontrolovat, případně pokutovat.

Od 1. ledna 2022 začala platit také výjimka pro cyklisty, kteří nemusejí jet v jízdním pruhu pro ně vytvořeném, stejně jako ve vymezeném prostoru v křižovatce, pokud by tím byla ohrožena bezpečnost jejich nebo dalších účastníků provozu, či plynulost provozu. Od ledna 2022 se navíc nesmí pít alkohol či požívat návykové látky při jízdě na tzv. pivních kolech. Policie tak dostala do rukou nástroj k tomu, aby „pivní cyklisty“ kontrolovala a pokutovala.

Strážníci obecní či městské policie mohou od ledna na základě nové pravomoci na místě řešit i přestupky neoprávněné jízdy ve vyhrazených pruzích, což se ve městech nejčastěji týká pruhů pro městskou hromadnou dopravu a taxi. Odborníci ÚAMK dodávají, že vedle pokuty za nepovolené parkování na místech vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením, bude tento přestupek doplněn o zapsání 2 bodů v bodovém hodnocení řidiče. S ohleduplností ke zdravotně postiženým přímo souvisí další změna v dopravních předpisech, která dovolí například při poskytování domácí péče označenému vozidlu v naléhavých případech parkovat na jinak zakázaném místě. Je věcí dalšího zcela konkrétního upřesnění, pro jaká vozidla tato výjimka bude platit.

Od ledna 2022 se také zásadně zvyšuje pokuta za odmítnutí nízkorychlostního kontrolního vážení například kamionů, a to z 30 000 Kč na 100 000 Kč. Od poloviny roku 2022 pak přibude řidičům vozidel nad 3,5 tuny další povinnost, jelikož budou platit mýtné i na dalších 380 km silnic 1. třídy.

Další novinky přinese shoda české legislativy se zahraniční včetně unijní. Tak například k provozu dvoukolých a tříkolých vozidel s konstrukční rychlostí do 25 km/h nebude nutné řidičské oprávnění. A s kategorií AM bude možné řídit čtyřkolky až do výkonu 6 kW (dosud do 4 kW). S oprávněním kategorie B1 pak čtyřkolky bez omezení výkonu motoru (dosud do 15 kW). Zaměstnavatelům v zemědělství vychází vstříc předpis stanovující, že traktory může řídit osoba s oprávněním skupiny C, vydaným i v zahraničí. Což umožní zahraničním dělníkům jezdit s těmito stroji, což dosud mohl jen ten, kdo měl české oprávnění skupiny T.

Zdroj: ÚAMK