Postupným rozvojem  campingu a caravaningu začaly vznikat Camping a Caravan cluby – kolektivy sdružující zájemce se stejnými zájmy, stejným stylem života, za účelem kolektivního organizování náplně činnosti. Následně založilo sedm států – Anglie, Belgie, Československo, Francie, Holandsko, Itálie a Španělsko v roce 1933  F.I.C.C. – Mezinárodní Federaci Campingu a Caravaningu se sídlem v Bruselu. Začalo se s organizováním setkání, srazů – rally. Mezi nejvýznamnější patří světová  F.I.C.C. RALLY, EUROPA RALLY, ADRIA CAMPING RALLY a 13. ročníků DAHLIE RALLYE – mezinárodní setkání campistů a caravanistů Česka, Maďarska, Polska a Slovenska – států Visegrádské čtyřky.

První ročník DAHLIE RALLYE se uskutečnil v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 11. – 14. 9. 1997 za účasti 123 posádek s 319 účastníky z Česka, Polska a Slovenska. V roce 2003 byla navázána spolupráce s campisty a caravanisty z Maďarska, a tak došlo k naplnění myšlenky o spolupráci campistů a caravanistů v rámci států Visegrádské čtyřky. DAHLIE RALLYE    byla dosud uspořádána čtyřikrát v Česku, dvakrát v Maďarsku, čtyřikrát v Polsku a třikrát ve Slovensku s účastí 1.361 posádek s 3.320 účastníky. Usnesením Mezinárodní konference campistů a caravanistů V4 v Kiskunmajse v Maďarsku v roce 2006 se stala DAHLIE RALLYE oficiální akcí campistů a caravanistů členských zemí Visegrádské čtyřky.

Pořadatelem 14. DAHLIE RALLYE – ROŽNOV 2010 a 5. Mezinárodní konference campistů a caravanistů „V4“ je Camping Club KČT TJ Rožnov pod Radhoštěm ve dnech 2. – 6. 9. 2010 v campech Rožnov a Sport v Rožnově pod Radhoštěm. Organizační zabezpečení vychází ze zásady, že automobil je dopravní prostředek a caravan je prostředek pro ubytování. Programem bude pro účastníky výběr aktivního pobytu v přírodě při pěších turistických vycházkách, cykloturistice, zábavy při soutěžích dětí a rodinných kolektivů, představení folkloru, seznámení s kulturními a technickými památkami, přírodními krásami v místě a blízkém okolí s prostorem pro přátelská setkání a předávání zkušeností.

Třináct dosud upořádaných ročníků dokazuje, že myšlenka pořádat každoročně podzimní setkání přátel campingu a caravaningu střídavě v zemích členských klubů a organizací Visegrádské čtyřky byla nadčasová, progresivní a správná.

Více o připravované 14. DAHLIE RALLYE – ROŽNOV 2010 najdete na webových stránkách www.campingclubroznov.cz , kde jsou zveřejněny propozice, přihláška, další informace k programu, aktualizován kalendář akcí v roce 2010 a prezentována činnost Camping Clubu KČT TJ Rožnov pod Radhoštěm.

Zdeněk Vaňura sen.
Camping Club
KČT TJ Rožnov p. R.